CÁC TIỆN ÍCH

 LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 1
  • Hôm nay: 46
  • Hôm qua: 24
  • Tổng lượt: 45889

 LỊCH VẠN NIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦU KÈ TỔ CHỨC TẬP HUẤN ĐẠI TRÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN DẠY LỚP 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

Để chuẩn bị cho năm học mới 2020 – 2021, năm đầu tiên triển khai chương trình Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học. Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Kè tổ chức tập huấn đại trà chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 – 2021.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Kè tổ chức tập huấn đại trà chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 – 2021

 

 

 

Để chuẩn bị cho năm học mới 2020 – 2021, năm đầu tiên triển khai chương trình Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học. Phòng Giáodục và Đàotạo  Cầu Kè tổ chức tập huấn đại trà chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 – 2021.

          Với mục đích bồi dưỡng đại trà cho tất cả cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục tiểu học trong huyện về các văn bản chỉ đạo, nội dung hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 đối với từng cấp học. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn tập trung (trực tiếp) và tập huấn  trực tuyến. Từ ngày 03/3/2020 các buổi tập huấn đã và đang triển khai tại 3 điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học Thị trấn Cầu Kè, trường Tiểu học Châu Điền A.

            

 

 

 

ại các buổi tập huấn, các cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.Tại đây, Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng với tinh thần hăng say, tích cực, chủ động nghiên cứu, học hỏi. Theo kế hoạch đề ra, tổng cộng có 5 lớp tập huấn, bao gồm:

- 01 lớp dành cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (02 buổi);

- 01 Lớp dành cho Tổ trưởng chuyên môn (02 buổi);

- 01 Lớp dành cho Giáo viên dạy các môn chuyên (mỗi môn 02 buổi);

- 02 lớp dành cho Môn Toán, tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, trải nghiệm sáng tạo (Môn Toán và Tiếng Việt 03 buổi , mỗi môn còn lại 02 buổi).

  Trên cơ sở kế hoạch tập huấn đại trà của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian tới các trường sẽ lập kế hoạch tập huấn và triển khai lại cho cán bộ, giáo viên dạy lớp 1 Chương trình giáo dục 2018 những nội dung cán bộ quản lý, giáo viên chưa được tập huấn tại cấp huyện. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 1 Chương trình giáo dục 2018 được tiếp cận tất cả các nội dung đã được tập huấn và sẵn sàng cho việc áp dụng Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 vào năm học mới 2020 – 2021.