CÁC TIỆN ÍCH

 LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Trực tuyến: 2
  • Hôm nay: 10
  • Hôm qua: 28
  • Tổng lượt: 44681

 LỊCH VẠN NIÊN

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BCHTƯ ĐẢNG KHÓA XII, VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHI

Thực hiện theo NQ 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCHTƯ Đảng khóa XII, ngành Giáo dục đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng kế hoạch về việc rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, giai đoạn 2018 – 2021.

Theo đó, trong năm học 2018-2019, tiến hànhsáp nhập 04 trường: Sáp nhập trường Tiểu học Tam Ngãi A vào Tiểu học Tam Ngãi C (Trường Tiểu học Tam Ngãi C là điểm chính, Tam Ngãi A điểm lẻ); Sáp nhập Trường Tiểu học Phong Thạnh C vào Trường Tiểu học Phong Thạnh B (Trường Tiểu học Phong Thạnh B làm điểm chính, Trường Tiểu học Phong Thạnh C làm điểm lẻ);Sáp nhập trường THCS Phong Phú và THCS Phong Phú B thành Trường THCS Phong Phú (Trường THCS Phong Phú điểm Kinh Xáng làm điểm chính và THCS Phong Phú B điểm ấp 3 làm điểm lẻ); Sáp nhập Trường Tiểu học Thông Hòa C vào tiểu học Thông Hòa D (Trường tiểu học Thông Hòa D là điểm chính, Thông Hòa C điểm lẻ).

Năm học 2019-2020:Tiếp tục thực hiện sáp nhập 05 trường:

- Sáp nhập Trường Tiểu học Châu Điền B vào tiểu học Châu Điền A (Trường tiểu học Châu Điền A là điểm chính, Châu Điền B điểm lẻ).

- Sáp nhập Trường Tiểu học Châu Điền C vào Tiểu học Châu Điền D (Trường Tiểu học Châu Điền D làm điểm chính, Châu Điền C điểm lẻ).

- Sáp nhập Trường tiểu học An Phú Tân B vào Tiểu học An Phú Tân A (Trường Tiểu học An Phú Tân A là điểm chính, An Phú Tân B làm điểm lẻ).

- Sáp nhập Trường Tiểu học Phong Phú C vào Trường Tiểu học Phong Phú B (Trường Tiểu học Phong Phú B làm điểm chính, Trường Tiểu học Phong Phú C làm điểm lẻ).

- Sáp nhập Trường THCS Tam Ngãi vào trường THPT Tam Ngãi.

Như vậy, mạng lưới trường lớp sau khi sáp nhập trên địa bàn huyện còn 43 trường:11 Trường Mầm non, Mẫu giáo (Với 11 điểm chính, 40 điểm lẻ); 21 Trường Tiểu học ( Với 23 điểm chính và 28 điểm lẻ); 10 Trường THCS (Với 11 điểm chính và 03 điểm lẻ) và 01 Trường PTDTNT THCS.

Mỹ Linh

Phòng GD&ĐT